Vouchere de vacanță

Achită sejurul tău cu vouchere de vacanță

RIN Grand Hotel acceptă plata serviciilor hoteliere cu vouchere de vacanta, în condițiile prevăzute de lege. 
Pachetul de servicii hoteliere se poate achiziționa pe bază de vouchere de vacanță care poate cuprinde:
    în mod obligatoriu servicii de cazare
    servicii de alimentație publică
  Plata cu vouchere de vacanță se poate face atat pe suport electronic (card) cat si sub formă de voucher pe suport de hartie.
Conditii de acceptare la plata:
- beneficiarul vacantei sa fie titularul voucherelor de vacanta - sunt în mod obligatoriu nominale si netransmisibile
- elementele de securitate ale voucherelor sa fie vizibile
- voucherele sa fie in termenul de valabilitate
- codul de bare sa fie intact
Sunt acceptate urmatoarele tipuri de vouchere de vacanta:
- Edenred
- UP Romania
- Sodexo